Close
Menu

ESF Vlaanderen

ESF Vlaanderen

Het Anker werkt aan mensgericht ondernemen en wil haar organisatiestructuur hierop afstemmen.

Zo startte in december 2020 een tweejarig traject om een organisatie te bouwen
waar zij die willen”, ook “kunnen en mogen
&
waar we goesting krijgen om (terug) te “willen
door de nodige autonomie te creëren
voor organisatie, team en individu.

Voor dit traject krijgt Het Anker de steun van ESF en het Vlaams cofinancieringsfonds.

Tem idade legal para
consumir bebidas alcoólicas?