Close
Menu

Onze missie en visie

Onze missie en visie

Missie

Waar staan we voor?

“Het Anker wil een bedrijf zijn waar iedereen trots op is.”

Visie

Wat willen we bereiken?

 

Een bedrijf als som van verschillende projecten

Het Anker staat steeds open voor het uitbouwen van nieuwe ondersteunende activiteiten en gaat de uitdaging niet uit de weg om op een constante, positieve manier te evolueren in een steeds veranderende maatschappij.

‘Iedereen’ betekent ‘iedereen’

Het Anker beoogt in haar bedrijfsvoering kwalitatieve relaties op te bouwen met alle betrokkenen. Deze doelgroep bestaat uit: consumenten, klanten, medewerkers, investeerders en leveranciers.

‘Fierheid’ is een reële, finale waarde

Het Anker streeft naar betekenisvolle resultaten waar alle betrokkenen - intern en extern - zich trots over voelen. Fierheid stimuleert ons om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bedrijfsstrategie

Hoe gaan we dit realiseren?

 

Een stabiele en prominente marktpositie innemen binnen het segment van de toonaangevende Belgische speciaalbieren en whisky’s

Het Anker produceert een divers gamma kwaliteitsbieren, whisky’s en afgeleide dranken. Door gerichte investeringen zal Het Anker haar positie binnen de nichemarkten waarin zij actief is versterken.

Internationaal groeien

Nederland en Frankrijk worden beschouwd als integrale delen van onze thuismarkt.

De nodige ondersteuning wordt ook geboden aan lokale invoerders in andere exportlanden om het potentieel ten volle uit te bouwen.
Net als in haar thuismarkt wil Het Anker zich in deze exportlanden met haar hoofdmerk ‘Gouden Carolus’ positioneren als onmiskenbaar aanwezige nichespeler binnen de segmenten van speciaalbieren, wereldwhisky en premium drankenmerken.

Onze historische locaties vrijwaren en delen

De historische site in het begijnhof van Mechelen en De Molenberg in Blaasveld vormen de ziel van Het Anker en zijn onlosmakelijk met dit project verbonden. Onze publiekswerking is gericht op een duurzame en maximale openstelling van deze sites voor alle betrokkenen en wordt ondersteund door bewuste keuzes en gerichte investeringen.

De merknaam ‘Gouden Carolus’ verder verstevigen, met daarnaast voldoende aandacht voor een versterking van het hele merkengamma

De sterke merknaam ‘Gouden Carolus’ blijft de speerpunt van expansie in onze thuismarkt en het buitenland. De zichtbaarheid en het dynamisch karakter van het merk zullen verder verhoogd worden. Het Anker commercialiseert ook wereldwijd de merken Maneblusser, Boscoli en La Cambre.

Groeien door nieuwe activiteiten

Het Anker staat open voor diversiteit in haar activiteiten en projecten. In functie van een evoluerende markt en ter versterking van het geheel kunnen ondersteunende of nieuwe activiteiten geïntegreerd worden.

Normen & Waarden

Perfectie bestaat niet. En toch is dit het onophoudelijke
streefdoel met betrekking tot de kwaliteit van ons ondernemerschap.

Trots – Authenticiteit - Betrokkenheid

  • Permanente aandacht voor een respectvolle interactie met onze consumenten, die onze trotse ambassadeurs zijn, met aandacht voor diversiteit en steeds in opbouw van een hechte vertrouwensrelatie
  • Open, authentieke en kwalitatieve relaties aangaan met onze klanten
  • Opgeleide, gemotiveerde medewerkers die met inzicht en betrokkenheid hun taken uitvoeren en dit met de permanente aandacht voor onze “Anker-waarden” : Klantgerichtheid, Openheid, Respect, Diversiteit en Samenwerking.
  • Een oprechte omgang met leveranciers versterkt een duurzame interactie met elkaar
  • Als innoverend ondernemer blijft Het Anker trouw aan haar eigen visie, met eerbied voor traditie en openheid voor innovatie

Openheid - Vertrouwen: ‘Securitas Ancora Consignatur’

Deze Latijnse spreuk in ons huislogo sinds de 3de familiegeneratie betekent ‘Zekerheid gewaarborgd door Het Anker’. Dit verwijst naar onze ambitie om kwaliteit te leveren, zonder compromis, met eerbied voor traditie en openheid voor innovatie. Een anker biedt houvast en veiligheid en werd zo een symbool voor hoop en vertrouwen.

Charles Leclef

Heeft u de leeftijd bereikt
om legaal alcohol te drinken?